FORMULAR ZA LIDERA
-------------

Ime i Prezime:
Vaše godište:
Slika statsa:
Ime organizacije za koju konkurisete:
Da li ste nekada bili Lider na našem serveru:
Da li imate 3+ člana:
Vodja: Trixi